Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Historie

Grondlegger van de Manuele Therapie in Nederland en België was G. van der Bijl sr.( 1909-1977).

historie
G. van der Bijl sr. doceert

In een streven naar uitbreiding van de beperkte theoretische en praktische mogelijkheden die de klassieke fysiotherapie bood, bestudeerde hij de osteopathie en chiropraxie. Hij verwierf de osteopathische titel D.O. en ontving in 1964 de Europese prijs voor osteopathische research.

In een reeks van jaren ontwikkelde hij een volstrekt eigen visie, die fundamenteel afwijkt van de verschillende achtergrondfilosofieën, diagnostiek en therapeutische werkwijzen zoals deze in de fysiotherapie, chiropraxie en osteopathie worden gehanteerd. Hij introduceerde aan het eind van de jaren vijftig de term ” Manuele Therapie”, welke naam door Van der Bijl sr. na zorgvuldige afweging werd gekozen voor de door hem ontwikkelde behandelwijze. Hiermee werd tot uitdrukking gebracht, dat de chirotherapeutische opvattingen ( bekend als Manuele geneeskunde, manuelle medizin enz.) volstrekt werden afgewezen.

Om het verschil met andere manipulatieve vormen nog verder te accentueren, noemde hij zijn behandelwijze ook wel de ” EggShell-therapie”.

Op 3 oktober 1964 werd onder grote belangstelling van medici en paramedici de School van Manuele Therapie in Amsterdam officieel geopend. De opleiding was alleen toegankelijk voor artsen en fysiotherapeuten en kende een duur van 3 jaar.

In 1969 verhuisde de School naar de Hendrik de Keijzerstraat 66-68 te Utrecht en mocht zich verheugen in een zeer grote belangstelling. In 1970 werd de School ondergebracht in een stichting: de Stichting School voor Manuele Therapie.

Teneinde de Manuele Therapie volgens de grondslagen van G. van der Bijl sr. te bevorderen en verder te ontwikkelen werd op 2 november 1968 te Utrecht de eerste beroepsvereniging van de manuele therapie in Nederland opgericht: de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT); alleen aan de School afgestudeerden konden lid van de vereniging worden. De VMT stelt zich ten doel de ontwikkeling en de toepassing van de Manuele Therapie te bevorderen. Op 17 juni 1969 ontving de VMT bij Koninklijk Besluit goedkeuring op de statuten.

historie
voordracht 9e Lustrum VMT

Onder Manuele Therapie ( G. van der Bijl, EggShell-therapie) wordt verstaan:

Een behandelmethode van funktieproblematiek in het bewegingsapparaat, waarbij – na theoretische analyse van intra-individuele asymmetrie in vormen en bewegingsfunkties – door het uitvoeren van doelgerichte handgrepen aan botstukken wordt getracht de (sturings)funktie in alle bewegingsketens te optimaliseren.

De individuele funktieanalyse en de behandeling zijn gebaseerd op axioma’s of herkenbaar uit 3 wetenschapsgebieden:1) funktionele morfologie; 2) biomechanica en 3) formele logica.