Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Kosten

Kosten 2023: door een verhoging van de algehele zorgkosten zijn wij genoodzaakt de behandelingen te verhogen naar € 100,00 per behandeling.

Gemiddeld zullen 3-4 behandelingen volstaan om verbetering in de klachtenproblematiek te brengen of geheel van de klachten af te komen.

De kosten van een adviesconsult van circa 30 minuten bedragen € 50,00.

De kosten van de behandelingen worden door veel zorgverzekeraars gedeeltelijk en door sommige geheel vergoed vanuit het aanvullende pakket. In deze aanvullende polissen vindt u ons meestal vermeld onder – Manuele Therapie ES; – manuele therapie mits aangesloten bij de VMT; – manuele therapie volgens het eggshell-specialisme; echter vaker staan wij vermeld onder ” overige therapiëen” of onder ” (complementaire of alternatieve) beweegzorg en therapiëen “.

In samenwerking met onze patiëntenvereniging (PVMT) wordt jaarlijks een lijst van alle vergoedingen per zorgverzekeraar samengesteld. Zie: www.pvmt.nl; ook op de website van de VMT ( www.manueeltherapeuten.nl) worden de vergoedingen genoemd.

 

Betalingsvoorwaarden

Alle patiënten ontvangen na de behandelsessie een factuur, die u ter plekke contant (de mogelijkheid tot pinnen bestaat) dient te voldoen. De nota kunt u vervolgens opsturen naar uw ziektenkostenverzekeraar, die het vergoedingsdeel terugstort op uw rekening. Het vergoedingsbedrag is vaak per zorgverzekeraar verschillend en afhankelijk van de soort polis die u heeft afgesloten.

Gereserveerde tijd voor een behandeling die 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal niet in rekening worden gebracht.

Als de afzegging binnen 24 uur of in het geheel niet plaatsvindt (no-show), wordt deze u dus in rekening gebracht!

De betalingsvoorwaarden van de VMT zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle onder akteregisternummer 27/2021, d.d. 15 november 2021.

Deze betalingsvoorwaarden kunnen door de patiënt worden opgevraagd bij het eerste bezoek aan de praktijk.