Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Wat kost Manuele Therapie ES

Manuele Therapie EggShell is een relatief goedkope behandelvorm, omdat meestal met een gering aantal behandelingen (in de meeste gevallen 3 à 4) volstaan kan worden.

Er bestaan geen wettelijk vastgestelde tarieven voor manuele therapie. Evenmin is het de beroepsvereniging toegestaan om bindende voorschriften te stellen met betrekking tot de hoogte van het tarief.

De tarieven voor een consult en/of behandeling kunnen dus per Manueel Therapeut ES verschillen! Informeer dus vooraf, zodat u niet voor verrassingen komt te staan!

Informeer bovendien bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingsregeling; deze is bij alle zorgverzekeraars in Nederland verschillend. Zelfs kan er bij één en dezelfde verzekeraar nog verschil bestaan, afhankelijk van het type polis dat u hebt afgesloten.

Onze behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoeding komt uitsluitend uit de aanvullende verzekering en gaan niet van uw eigen risico af!