Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Hoe werkt Manuele Therapie ES®?

De manueel therapeut begint met een inventarisatie van uw klachten en de algemene gezondheidstoestand, de intake.

Intake

Onderzoeksresultaten van derden, waaronder röntgenfoto’s, scans e.d. worden hierbij betrokken.

Vervolgens vindt eerst een algemeen oriënterend bewegingsonderzoek plaats.

Daarna wordt via het testen van een aantal voorkeursbewegingen (zie voorbeeld hieronder: bijv. hoe u spit, de handen vouwt, de kleermakerszit aanneemt enz.) en het meten van de asymmetrie van het lichaam (zie voorbeeld hieronder: links-rechts verschillen), de individuele bouw en functie vastgesteld.

Meting
voorbeelden van de voorkeursbewegingen: (v.l.n.r.) strengelen; klappen; spitten

Meting
voorbeelden van het meten van de asymmetrie: (v.l.n.r.) meting kaaklengte; meting enkelbreedte; meting phorie

Met behulp van schemaboeken wordt aan de hand van deze metingen (zie voorbeeld hieronder) uw individuele bewegingspatroon van de gewrichtsketens vastgesteld, waardoor wij in staat zijn om gericht de ingeslepen ‘fouten’ te corrigeren.

handboek

Bij iedere behandeling worden de metingen opnieuw gecontroleerd om die van een voorgaande behandeling te verifieren.