Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Waarom anders!

In de (para)medische wereld vinden veel behandelingen symptoomgericht plaats.

Met bovenstaand gegeven zijn wij allen opgegroeid en vinden dit de gewoonste zaak van de wereld. Maar zou men zich eigenlijk niet meer moeten afvragen waar zo’n lokale klacht zijn oorsprong heeft?

Een voorbeeld: de dokter stelt de diagnose “tenniselleboog”! Dit is een pijnlijke plek aan de buitenzijde van de elleboog, welke soms sluipend, echter vaak ook vrij plotseling kan ontstaan. Meestal zult te horen krijgen dat dit door een overbelasting van de strekspieren van de onderarm/hand komt en dat het lang kan duren voor het over gaat! En toch heeft u in de betreffende periode vaak geen andere, meer belastende, bezigheden in werk en sport verricht dan u doorgaans gewend was te doen. Waarom dan juist nu een overbelasting?

Als behandeling kan de arts u bijvoorbeeld verwijzen naar een fysiotherapeut, die met massage in de vorm van dwarse fricties, het aanbrengen van ontlastende tapes, ultrageluidsgolven of dry-needling kan proberen u te helpen. Indien dit geen baat geeft, kan de huisarts u een injectie geven met cortisone; mocht ook dit u niet verder helpen, dan kunt u doorverwezen worden naar de orthopeed, die in het uiterste geval kan besluiten tot het operatief verleggen van de aanhechting van de pijnlijke strekpezen.

In manueel therapeutische kringen (Utrechtse School/Van der Bijl e.a.) wordt een tenniselleboog gezien als een compensatoire uiting van een balansverstoring elders in het lichaam. Deze funktieverstoring kan in de buurt van de pijnlijke elleboog liggen, maar ook verder van de elleboog vandaan, bijvoorbeeld in de schoudergordelgewrichten of in de rug. Vaak zien we in een bepaalde gewrichtsketen meerdere kleinere ongemakken optreden, dus staat de tenniselleboog niet op zich. Een ouder letsel of operatie kan aan deze evenwichtsverstoring ten grondslag liggen, maar ook eenzijdige werkzaamheden of juist een nieuwe baan.

De behandeling kan volgens onze filosofie dus nooit alleen bestaan uit het behandelen van de getroffen elleboog of zelfs de betreffende arm, maar zal altijd het gehele bewegingsstelsel aangaan. Veel werk voor ons……..maar het loont de moeite!

Waarom nog meer anders?

Het is in onze optiek absoluut niet nodig en vaak zelfs ongewenst om extra oefeningen te doen na of naast een behandeling Manuele Therapie ES! Waarom? Het steunweefsel van uw gewrichten heeft na een behandeling enige tijd nodig om te stabiliseren; u kunt uw dagelijkse bezigheden echter rustig uitvoeren zonder daarbij extreme krachten op uw lichaam te laten inwerken of u uit te putten in spel en sport. De dagelijkse bezigheden zijn dus uw gevarieerde oefeningenscala! Na een aantal dagen kunt u uw activiteiten geleidelijk intensiveren.

Nog meer verschillen?

Vaak wordt door medici en paramedici ” rust” voorgeschreven als therapie. Wij zien in de Manuele Therapie ES liever dat u onder nagenoeg alle omstandigheden gedoseerd blijft bewegen. Ons motto: ” Rust roest “.

Kleding en schoeisel!

Draag comfortabele kleding die geen bewegingsbelemmeringen geven! Dus liever geen strakke boorden (nekklachten!) of te strakke spijkerbroeken (knieklachten!). Uit de 60er jaren van de vorige eeuw herinneren sommigen van u nog wel de spijkerbroek met de nauwe pijpen, welke letterlijk de knieschijf op het bovenbeen drukte; dit leidde tot veel ” chondropathieklachten “.

Koop schoenen niet te klein en denk niet dat deze nog wel “uitlopen”; prettig zittende schoenen hebben vaak een goede steun en extra steunzolen of andere inlays zijn volgens ons eerder funktieverstorend dan funktieondersteunend. Schoenen met hogere hakken kunnen in bepaalde gevallen wel degelijk funktioneel zijn.

Overigens hebben wij niet de illusie dat wij op kunnen tegen de reclames uit de modewereld!

 

De Manuele Therapie EggShell richt zich dus niet primair op het bestrijden van symptomen als pijn, ongewenste spierspanning, bewegingsbeperking, slechte houding, arthrose, hernia, rsi, whiplash, slijmbeursontsteking, peesschedeontsteking, golferselleboog, hielspoor enzovoort, enzovoort!Wij richten ons daarentegen op het achterliggende biomechanische probleem ( de ware ontstaansoorzaak!) van al deze klachtenuitingen, n.l. de onvolledige c.q. foute bewegingssturing in het gewrichtenstelsel. Bij herstel van deze bewegingssturing vervalt de achtergrond van de gewrichtsproblematiek en verdwijnen de klachten en symptomen spontaan.